Wat ik voor Raden van Bestuur en directies kan betekenen:

Als bemiddelaar en manager heb ik ruime ervaring in het begeleiden en spiegelen van de toplaag in de hiërarchie van zorginstellingen en non profit bedrijven. Ik kan dus heel goed fungeren als sparringpartner voor directies en Raden van Bestuur in de zorgsector. Het is goed denkbaar dat een langdurige relatie wordt aangegaan, met regelmatig ‘periodiek onderhoud’ en ‘bijpraat-bijeenkomsten’.

Kenmerkend voor de verstandelijk gehandicaptenzorg is dat er een langdurige relatie en verbondenheid bestaat tussen de zorgaanbieder en de zorgvrager en zijn of haar sociaal netwerk. Voor de achterban van de zorgvrager (ouders en verwanten) geldt een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid, ook met het oog op de verdere toekomst: ‘Wie kan mijn kind bellen als ik er niet meer ben?’

Als geen ander ken ik de wereld en het denken van de zorgaanvragers en hun achterban en de wereld van management, beperkte middelen en haalbare doelen.

Concreet: wat kan ik leveren?
Strategisch sparren met Raden van Bestuur over:
* Het aangaan van partnership met hun cliënten; welke eisen stelt dat aan ondernemerschap, professionaliteit van de organisatie en welke cultuur van zorg is passend?

* Leveren van behandelexpertise aan wooninitiatieven.

* Ontwikkelen van kennis en expertise bij vragen van cliënten en hun netwerk. Bruggen bouwen tussen informele en formele zorg.

Benieuwd wat ik voor uw raad van bestuur kan betekenen?
neem contact met mij op

OVER JAAP ZOMER

35 jaar actief in de zorg voor mensen met beperkingen. 20 jaar ervaring in strategische posities als manager, directeur en bestuurder. Lees meer over Jaap Zomer

CONTACT MET MIJ

Prof. Oudpark 25
6716 EJ Ede
E-mail: contact@jaapzomer.nl